Cấu hình văn phòng cơ bản T2030

4,300,000 

quà tặng khuyến mãi
* Cấu hình có thể thay đổi nếu linh kiện hết hàng